LA ILUSTRACIÓN DE SIERRA MORENA
COLONIAE GEMELLAE AD MARIANOS MONTES ET BAETICAM

Apellidos procedentes de Guarromán.

 

·         A. P. G.: Archivo Parroquial de Guarromán

 

Apellido             Patria, Obispado                                            Documento     

 

Adarve                Granada, Granada                                            l. 2º Baut. A.P.G.

Ahufinger            Rohrweiler, Strasburgo                                       l. 2º Baut. A.P.G.

Alarcón               Cartagena, Murcia                                            l. 2º Baut. A.P.G.

Alderbuger          Pfein, Constanza, Suiza                                    l. 2º Baut. A.P.G.

Aldin                   Alberschweiler, ¿Albersweiler? Spayer               l. 2º Baut. A.P.G.

Altaburgen          Ssfir o Pfein, ¿? Suiza                                       l. 1º Mat.  A.P.G.

Altozano             Viso del Marqués, Arzob. de Toledo                   l. 2º Baut. A.P.G.

Angel                  Labrahot ¿Labach Knopp?                                l. 2º Baut. A.P.G.

Aparicio              La Gallega, Osma                                            l. 2º Baut. A.P.G.

Aránega              Vélez Rubio, Almería                                        l. 2º Baut. A.P.G.

Barroso               Llaneses de Sª Olalla, Braga                             l. 2º Baut. A.P.G.

Bayerin               Steinweiler, Spira                                              l. 2º Baut. A.P.G.

Beckerin             Tenteshein, ¿Tettenweis? Spira                         l. 2º Baut. A.P.G.

Benzinger           Boswil, ¿Bosewitz? Constanza                          l. 2º Baut. A.P.G.

Berbel                 Albox, Almería ¿nacida en ruta?                        l. 2º Baut. A.P.G.

Berg                   Scheilhat, ¿Schelertal?, Spira                            l. 2º Baut. A.P.G.

Birckin                Selz, ¿Seltz? Strasburgo                                  l. 2º Baut. A.P.G.

Birlerin                Dirnau, ¿Dirnaich?, Constanza                          l. 2º Baut. A.P.G.

Blandre               Bandoten, ¿Wandhofen? Cambray, Flandes       l. 1º Mat.  A.P.G.

Blanes                Margalida, Valencia                                          l. 2º Baut. A.P.G.

Blangin               Winzembach, ¿Winterbach, Winzenburg?          l. 2º Baut. A.P.G.

Bosmayer           Pihl, ¿Pik? Estrasburgo                                     l. 2º Baut. A.P.G.

Brice (Bris).         S. Diey, ¿Sande, Sanding? Lorena                    l. 2º Baut. A.P.G.

Cánvas               Baños de la Encina, Jaén                                  l. 2º Baut. A.P.G.

Carrión                Albox, Almería                                                 l. 2º Baut. A.P.G.

Catalá                 Catamarruc o Margalida, Valencia                      l. 2º Baut. A.P.G.

Degen                 Lorsch, Maguncia                                             l. 2º Baut. A.P.G.

Demerdr              Anisa ¿Anahusen, Anning?, Sarproba                l. 2º Baut. A.P.G.

Dig(ch)ner           Hagenau, Estrasburgo                                      l. 2º Baut. A.P.G.

Dimeret               Baldemon, ¿Balbersdorf, Baldenhain? Turín        l. 2º Baut. A.P.G.

Dimeret               Baldemon, ¿Balbersdorf? Turín, ¿Türnich?          l. 2º Baut. A.P.G.

Eberle                 Burwey, ¿Burrweyler?, Spira                             l. 2º Baut. A.P.G.

España               Alfacar, Granada                                              l. 2º Baut. A.P.G.

Fas                    Berstätt ¿Berstadt?, Worms                              l. 2º Baut. A.P.G.

Fas                    Winweiler, ¿Winnveiler? Worms                         l. 2º Baut. A.P.G.

Faschin              Niederlauterbach, Spira                                     l. 1º Matr. A.P.G.

Feierstein            Siel ¿Siek?, Strasburgo                                    l. 2º Baut. A.P.G.

Feierstein            Sultz, ¿Sülz? Strasburgo                                  l. 2º Baut. A.P.G.

Fierman              Num Kerch ¿Nümbrecht?, Treves                       l. 1º Mat.  A.P.G.

Filip                    Steinweiler, Mez                                               l. 2º Baut. A.P.G.      

Filips                  Steinweiler, Spira                                             l. 2º Baut. A.P.G.

Findtin                Baltring ¿Baltringen?, Suavia                             l. 1º Mat.  A.P.G.

Fischer               Durlach, Spira                                                  l. 2º Baut. A.P.G.

Fischer               Forschain ¿Forchheim? o Brujas                       l. 2º Baut. A.P.G.

Forte                  Benamargosa, Málaga                                      l. 2º Baut. A.P.G.

Fortes                 Benamargosa, Málaga                                      l. 2º Baut. A.P.G.

Francolín             Belgrad, Hungría                                               l. 2º Def. A.P.G.

Francolín             Esica ¿Eschlkam?, Owerwaz ¿Owerath?           l. 2º Baut. A.P.G.

Francolín             Zsica ¿Zickra?, Owerwaz ¿Owerath                   l. 2º Baut. A.P.G.

Francolín             Stacha ¿Stadlant?, Obervarem                          l. 2º Def. A.P.G.

Francolín             Stacha, Obervarem, ¿Oberalben?                      l. 2º Def. A.P.G.

Fritz                   Reino y provincia de Hungría                              l. 1º Mat.  A.P.G.

García                Cabra del Santo Cristo, Jaén                             l. 2º Baut. A.P.G.

Gerold                Osterbunkein,¿Osterbunken?, Maguncia            l. 2º Baut. A.P.G.

Gómez               Linares, Jaén                                                   l. 2º Baut. A.P.G.

González            Benidoleig, Orba, Valencia                                l. 2º Baut. A.P.G.

Gos                    Rodalba, Metz                                                  l. 2º Baut. A.P.G.

Haeill                  Tenilga ¿Tengen, Teningen? Strasburgo             l. 2º Baut. A.P.G.

Haeill                  Neistat ¿Nestau, Neinsted?, Metz                     l. 2º Baut. A.P.G.

Haeill                  Harskira, ¿Harscheid? Metz                              l. 2º Baut. A.P.G.

Hail                    Deheligen ¿Dellingen?, Metz                             l. 2º Baut. A.P.G.

Hailin                  Landerberg, Worms                                          l. 1º Mat.  A.P.G.

Haltin                  Alberschweiler, ¿Albersweiler? Spira                  l. 2º Baut. A.P.G.

Hebelin               Steinweiler, Spira                                             l. 2º Baut. A.P.G.

Heimlig               Bimtzembach, ¿Bintzenbach? Estrasb               l. 2º Baut. A.P.G.

Heimling             Oberlauterbach, Estrasb                                   l. 2º Baut. A.P.G.

Heinzin               Lorsch, Maguncia                                             l. 2º Baut. A.P.G.

Herlinger             San Juan de Angeli                                           l. 2º Baut. A.P.G.

Herteberger         Auffofen, ¿Aufhausen? Landeu Chionel Const     l. 1º Mat.  A.P.G.

Herteberger         Auffofen, Landeu Chionel, ¿Landscheide?           I. 1º Mat.  A.P.G.

Hiemmlerin          Wilmunck, Estrasburgo                                     l. 2º Baut. A.P.G.

Hierlinger            Bischofteminz, ?Bischofstein?, Metz                  l. 2º Baut. A.P.G.

Hierlinger            Bixoftenitz, ¿Bischofstein?, Pilsencia                 l. 2º Baut. A.P.G.

Himel                  Steinbach, Strasburgo                                      l. 2º Baut. A.P.G.

Himelbach           Halzenbich ¿Halsenbach, Atzenbühl?, Spira       l. 2º Baut. A.P.G.

Hinderberg          Máscrofbrat, ¿Marktschorgast? Spira                 l. 2º Baut. A.P.G.

Hinojos               Seguenco, Oviedo                                            l. 2º Baut. A.P.G.

Jacobi                 Lorsch, obisp. Mainz o Pilsencia                        l. 1º Baut. A.P.G.

Jiménez              Oria, Almería                                                    l. 2º Baut. A.P.G.

Kacklerin            Lildororum, ¿Lindenhöhe, Lindenhof? Seltz         l. 2º Baut. A.P.G.

Kefferin               Aurmmal, ¿Ahorntal? Estrasburgo                     l. 2º Baut. A.P.G.

Keler                  Neipet, ¿Neipel, Neiperg? Spira                         l. 2º Baut. A.P.G.

Heller                  Neiret, ¿Neipel, Neiperg? Spira                          l. 2º Baut. A.P.G.

Ker                     Auneen, ¿Auggen, Hauneck, Haussen? Estrabur I. 2º Baut. A.P.G.

K(l)eper               Solambach, ¿Sainbch, Sönchbach? Spira          l. 1º Mat.  A.P.G.

Kiedel                 Manschen ¿Manscheid?, p. de S. Julián             l. 1º Mat.  A.P.G.

Kiedel                 Manschen ¿Manscheid?, Spira                          l. 1º Mat.  A.P.G.

Kieffer                 Peinheim, ¿Peheim, Pellheim?, Strasbur            l. 2º Baut. A.P.G.

Kieglin                Insbruch, ¿Innsbruck? Trient, Tirol                      l. 1º Mat.  A.P.G.

Kirs                    Coquailes, ¿Chorweiler? Tachschtul                   l. 2º Baut. A.P.G.

Kirs                    Coquailes, ¿Tatschow?                                     l. 2º Baut. A.P.G.

Klein                   Ferpach ¿Fischbach?, Metz                              l. 2º Baut. A.P.G.

Kliespiesin          Niederlauterbach, Spira                                     l. 2º Baut. A.P.G.

Knegt                 Oberlauterbach, Spira                                       l. 2º Baut. A.P.G.

Koch                  Weitzen, ¿Weizen? Metz                                  l. 2º Baut. A.P.G.

Kopff                   Buchelberg ¿Büchenberg, Spira                        l. 2º Baut. A.P.G.

Kottillong            Pilient ¿Piligram, Pillig?, Metz                           l. 2º Baut. A.P.G.

Kottillong            Pirlan ¿Piligram?, Metz                                     l. 2º Baut. A.P.G.

Krat                    Almería ¿nacido al llegar?                                 l. 2º Baut. A.P.G.

Krauser               Trinbach ¿Triensbach?, Alsacia                         l. 1º Mat.  A.P.G.

Krieferin              Beienheim,  Estrasburgo                                   l. 2º Baut. A.P.G.

Kuhn                   Herrheimweyer ¿?Herschweiler, Spira                l. 2º Baut. A.P.G.

Laub                   Canzach, ¿Kanzach?, Constanza                      l. 2º Baut. A.P.G.

Letere                 Ostrenger ¿Osterhagen?, Spira                         l. 1º Mat.  A.P.G.

Libel                   Rilzhain ¿Rintein?, Spira                                   l. 2º Baut. A.P.G.

Liebel                 Riescheim ¿Rieschen?, Spira                            l. 2º Baut. A.P.G.

López                 Vélez Blanco, Almería                                      l. 2º Baut. A.P.G.

López                 Viso del Marqués, Toledo                                  l. 2º Baut. A.P.G.

Ludvig                 Hielbefheim ¿Hilbesheim?                                  l. 2º Baut. A.P.G.

Ludvig                 Ilbeshaiem, ¿Ilbesheim? Worms                                 l. 2º Baut. A.P.G.

Luschin               Neiveiler ¿Neuweiler?                                        l. 2º Baut. A.P.G.

Marín                  Linares, Jaén                                                   l. 2º Baut. A.P.G.

Martínez             Caravaca, Cartagena                                         l. 2º Baut. A.P.G.

Martínez             Chirivel, Almería                                               l. 2º Baut. A.P.G.

Masegosa           Puerto Lumbreras, Cartagena                            l. 2º Baut. A.P.G.

Mathies              Hebennet ¿Ebenheim, Ebeneit?, Constanza       l. 1º Mat.  A.P.G.

Maurer                Helrsausen, ¿Elnhausen?                                  l. 2º Baut. A.P.G.

Mayer                 Biring ¿Biringen?, Wirszburg                             l. 2º Baut. A.P.G.

Mebel                 Steinfeld, Spira                                                l. 2º Baut. A.P.G.

Méndez              Oria, Almería                                                    l. 2º Baut. A.P.G.

Mesas                Viso del Marqués, arzob. de Toledo                   l. 2º Baut. A.P.G.

Metzgerin            Mieserhof ¿Messdorf, Miesterhorst?, Const        l. 2º Baut. A.P.G.

Metzgerin            Meespurg, ¿Meersburg?, Constanza                  l. 2º Baut. A.P.G.

Metzkerin            Merrsburg, ¿Meersburg?, Constanza                  l. 2º Baut. A.P.G.

Michel                Filmerge, ¿Fiefberge?                                       l. 2º Baut. A.P.G.

Mill                     Hacembil ¿Hatzenbühl?, Espeyer                      l. 2º Baut. A.P.G.

Minckin               Schelottenbach, ¿Schlausenbach? Worms         l. 2º Baut. A.P.G.

Minch                 Schelolebach, ¿SchloB Rottal? Vormsheim        l. 2º Baut. A.P.G.

Minch                 Schelolebach, Vormsheim ¿Vorheim, Wormein?l. 2º Baut. A.P.G.

Mingin                Schelolebach, Vorertscheim ¿Vollmershain?      l. 2º Baut. A.P.G.

Minguillán           Almodóvar del Campo, Toledo                            l. 2º Baut. A.P.G.

Mitelbrum            Munster, ¿Münster? Metz                                 l. 2º Baut. A.P.G.

Mitelbrum            Wolmicten, ¿Wolmirstedt?, Metz                       l. 2º Baut. A.P.G.

Molina                Alboz, Almería                                                 l. 2º Baut. A.P.G.

Molina                Purchena, Almería                                            l. 2º Baut. A.P.G.

Monblanc            Catamarruc o Tacamaruco, Valencia                  l. 2º Baut. A.P.G.

Montalban           Alhambra, Toledo                                             l. 2º Baut. A.P.G.

Montaner            Evo, Valencia                                                   l. 2º Baut. A.P.G.

Montaner            Neglas, Valencia                                              l. 2º Baut. A.P.G.

Morel                  Vinisiva, ¿Benisa?, Valencia                             l. 2º Baut. A.P.G.

Moreno               Santa Cruz de Mudela, Toledo                           l. 2º Baut. A.P.G.

Morher                Freckenfeld, Spis, Alsacia                                 l. 1º Mat.  A.P.G.

Moritz                 Hütteim, ¿Hutten, Huttenheim?, Estrasburgo      l. 1º Def. A.P.G.

Navarro               Andújar, Jaén                                                   l. 2º Baut. A.P.G.

Noldin                 Salembach, ¿Salmbach?, Sajonia                     l. 2º Baut. A.P.G.

Oliver                  Oria, Almería                                                    l. 2º Baut. A.P.G.

Oller                   Albox, Almería                                                 l. 2º Baut. A.P.G.

Paredes              Benirrama, Valencia                                         l. 2º Baut. A.P.G.

Pastor                Níjar, Almería                                                   l. 2º Baut. A.P.G.

Paterman            Salembach, ¿Salmbach?, Spira                         l. 2º Baut. A.P.G.

Payer                 Landau, Strasburgo, Alsacia                              l. 1º Mat.  A.P.G.

Paz                    Villanueva de Andújar, Jaén                               l. 1º Mat.  A.P.G.

Pérez                 Viso del Marqués, Toledo                                  l. 2º Baut. A.P.G.

Peter                  Beienheim, Strasb. Alsacia                               l. 1º Mat.  A.P.G.

Piller                   Casado en Horbas ¿Horba, Horbach?                 l. 1º Def. A.P.G.

Piller                   Casado en Horbas o Worms                              l. 1º Def. A.P.G.

Polster                Nuremberg, ¿Nürnber                                       l. 2º Baut. A.P.G.

Pradas de           Viso del Mar. Ciudad Real                                 l. 1º Mat. A.P.SE.

Pretel                 Roscham ¿Rosckbach?, Worms                       l. 2º Baut. A.P.G.

Quer                   Aunen ¿Auen, Hausen?, Strasburgo                  l. 2º Baut. A.P.G.

Quiler                 Albox, Almería                                                 l. 2º Baut. A.P.G.

Rab                    Holfetz, ¿Hollfeld?, Bamberg                             l. 2º Baut. A.P.G.

Rebholtz             Alberischweiler, ¿Albersweiler? Spira                 l. 2º Baut. A.P.G.

Rebholtzin           Alberweiler ¿Albersweiler?, Spira                       l. 2º Baut. A.P.G.

Reche                 Oria, Almería                                                    l. 2º Baut. A.P.G.

Rehinart              Jaca, ¿nacido en ruta?                                      l. 2º Baut. A.P.G.

Rehinart              Laugbach ¿Laubach, Laubbach? Estrasburgo     l. 2º Baut. A.P.G.

Rendimuserin      Biverach ¿Biberach, Constanza, Suavia              l. 1º Mat.  A.P.G.

Richardt              Novaez ¿?, Lirgis ¿Lindig?, Flandes                   l. 1º Mat.  A.P.G.

Ripolst                Granoller, Barcelona                                          l. 2º Baut. A.P.G.

Ris(e)ch              Hogotetten ¿Hugstetten?, Freiburg                     l. 1º Mat.  A.P.G.

Ris(e)ch              ¿Hugstetten? Briscan ¿Breisach?                      l. 1º Mat.  A.P.G.

Rives                  Evo, Valencia                                                   l. 2º Baut. A.P.G.

Rodríguez           Canillas de Albaida, Málaga                              l. 2º Baut. A.P.G.

Romero               Sotocamero, Calahorra                                     l. 2º Baut. A.P.G.

Rulman               Pleinschweiler ¿Primisweiler?, Strasburgo          l. 2º Baut. A.P.G.

Sacristán            Torrenueva, Arz. Toledo                                     l. 2º Baut. A.P.G.

Sachfechin          Rotteswil, ¿Rottewitz? Constanza                      l. 2º Baut. A.P.G.

Sáez                  Génova, Génova                                               l. 2º Baut. A.P.G.

Sáez                   Santander                                                        l. 2º Baut. A.P.G.

Sam                   S. Nicolás, Citá Walis, ¿?                                 l. 2º Baut. A.P.G.

Samper               Oria, Almería                                                    l. 2º Baut. A.P.G.

Sánchez             Huércal Overa, Almería                                     l. 2º Baut. A.P.G.

Sánchez             Viso del Marqués, Toledo                                  l. 2º Baut. A.P.G.

Scham                San Nicolás, Obisp. Citá                                   l. 2º Baut. A.P.G.

Schaud(b)           Niderschoffolsheim ¿?Niederschopfheim?           l. 2º Baut. A.P.G.

Schefeler            Steinweiler, Spira                                             l. 2º Baut. A.P.G.

Schefer               Hoffelter ¿Hoffelde?, Strasburgo                         l. 2º Baut. A.P.G.

Scheferin            Steinweiler, Spira                                              l. 2º Baut. A.P.G.

Scheffle              Steinweiler, Spira                                             l. 2º Baut. A.P.G..

Scheffle              San Juan de Angeli, Saintes ¿Seinstedt?           I. 2º Baut. A.P.G..

Schefler              Strasburgo                                                       l. 2º Baut. A.P.G.

Schenwatzerin     Lorsehs, Lorscheid? Mayenza                           l. 1º Mat.  A.P.G.

Schif                   Sª Mª de Pickenbols, ¿Pichelsdorf? Metz           l. 2º Baut. A.P.G.

Schirk(g)             Phefingen ¿Feilbinger?, Basle ¿Basel?              l. 2º Baut. A.P.G.

Schitz                 Sª. Mª de Pickenbols ¿Pichelsdorf?, Metz          l. 2º Baut. A.P.G.

Schitz                 Sª. Mª. de Pickcholtz, ¿Pichelsdorf? Metz          l. 2º Baut. A.P.G.

Schmit                Offendel ¿Offenberg, Ofeltten?, Strasb                l. 1º Mat.  A.P.G.

Schreiner            Niderlautenbach ¿Niederlauterbach?, Spir           l. 2º Baut. A.P.G.

Schwaitzerin       Lorsch, Maguncia                                             l. 2º Baut. A.P.G.

Senin                  Friburgo ¿Freiburg?, Constanza                         l. 2º Baut. A.P.G.

Simmer               Glosterhenzt ¿Glöttweng?, Spira                       l. 1º Mat. A.P.CA.

Smit                   Cermingen ¿Gemmingen?, Metz                        l. 2º Baut. A.P.G.

Smit                   Schilza ¿Schilfa?, Metz                                    l. 2º Baut. A.P.G.

Stadlerin             Marbach o ¿MaBbach?, Constanza                   l. 2º Baut. A.P.G.

Stebel                 Esteinweiler, Estrasburgo                                  l. 2º Baut. A.P.G.

S(t)taker             Beienheim, Strasb. Alsacia                               l. 1º Mat.  A.P.G.

Stulerin               Marbach o ¿MaBbach?, Constanza                   l. 2º Baut. A.P.G.

Stebel                 Steinweiler                                                       l. 2º Baut. A.P.G.

Strang                Hondersigen, ¿Honerdingen?, Constanza           l. 2º Baut. A.P.G.

SuB                    Buchreim ¿Buchheim?                                      l. 2º Baut. A.P.G.

Sum                   Liegen ¿Lieg, Liège Liega?, Spira, Alsacia          l. 1º Mat.  A.P.G.

Tamburini            Fusignano, ¿? tierra del S. Pontífice                   l. 1º Mat.  A.P.G.

Tijeras                Macael, Almería                                               l. 2º Baut. A.P.G.

Tobar                  Huércal Overa, Almería                                     l. 2º Baut. A.P.G.

Torregrosa           Lorca, Murcia                                                   l. 2º Baut. A.P.G.

Una                    Chuta ¿Schura?, isla de Oléron                         l. 2º Baut. A.P.G.

Una                    Diefpax, ¿Dierbach, Diethparz? Strasburgo         l. 2º Baut. A.P.G.

Ura                     Alberschweiler ¿Albersweiler?, Spira                  l. 2º Baut. A.P.G.

Valverde              Quesada, Jaén                                                 l. 2º Baut. A.P.G.

Vicario                Brazatortas, Alm. del Campo, Toledo                 l. 2º Baut. A.P.G.

Vilches               Bejíjar, Jaén                                                     l. 2º Baut. A.P.G.

Villar                   Segorbe, Alicante Valencia                               l. 2º Baut. A.P.G.

Wagner               Pirek, ¿Pickel, Pirow? Spira                              l. 2º Baut. A.P.G.

Weber                Sajonia                                                            l. 2º Baut. A.P.G.

Wigel                  Lauterbach, Estrasburgo                                   l. 2º Baut. A.P.G.

Wilmezin             S. Luis de Puente de Piedra, ¿? Reims              l. 2º Baut. A.P.G.

Wingertin            Vintzenbach, ¿Vinzenberg, Vitzenburg?, Stras   l. 2º Baut. A.P.G.

Wirt                    Diefpax, ¿Dierbach, Diethparz? Strasburgo         l. 2º Baut. A.P.G.

Witmer               Orleans                                                           l. 2º Baut. A.P.G.

Witmer               Stötten, ¿Stödten? Constanza                           l. 2º Baut. A.P.G.

Wolffin                Oberschongau, ¿Oberschönau? Constanza        l. 1º Mat.  A.P.G.

Zoler                   Ifenheim ¿Iffezheim?,  Strasburgo                      l. 2º Baut. A.P.G.

Zolerin                Ibetzeim, ¿Ibersheim? Makras                           l. 2º Baut. A.P.G.

Copyright por Carlos Sánchez-Batalla Martínez


Carlos Sánchez-Batalla Mártinez
Llegada. Calidad humana. Gastos. Incidencias.
Procedencia de los Colonos
Aldeaquemada
Carboneros
Guarromán
Navas de Tolosa
Miranda del Rey
Montizón
Santa Elena
Localizados en otros documentos
Apellidos decimonónicos de La Carolina
InicioCurrículoActividades 2021Intendencia de Nuevas PoblacionesNavas de TolosaSanta ElenaAldeaquemadaMontizónLos colonos y Sánchez-BatallaDescargasLegislaciónDerechos de autor/Cookies
Todas las fotografías y textos son propiedad del autor salvo que se indique lo contrario. Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). Francisco José Pérez Fernández (C) 2008-2021.